Valutatrading – en översikt

Valutatrading går ut på att handlaren köper eller säljer en valuta relativt till en annan, därefter växlar tillbaka, och har förhoppningsvis mer pengar efter transaktionen. En sådan trade kan pågå alltifrån några hundradelar med HFT (high frequency trading), till flera årtionden och allt däremellan. De flesta som är aktiva på en vanlig handelsplattform håller sig till en tidsram från ca 5 minuter och uppåt till dag eller veckor.

Valutorna vissas alltid som par, som till exempel EUR / SEK. Till skillnad från en aktiekurs kan ett valutapar inte gå till noll, utan håller sig inom ett spann. Visst finns extrema förhållanden där en valuta upphör att existera, eller hyperinflation (Zimbabwe och Venezuela) uppstår, men dessa valutor stoppas vanligtvis från handel genom någon form av regeringsingripande.

Det sägs ofta att omvärldens perception av ett land reflekteras i valutakursen. Om en valuta i snabb takt tappar i värde mot övriga valutor bör det finnas en underliggande orsak. Samtidigt uppstår situationer som motiverar ett land till en relativt svag valuta, eftersom det gynnar export. En valutas värdering är en intressekonflikt som måste balanseras.

Fundamental analys

Valutamarknaden tenderar att reagera på ekonomiska och politiska nyheter. Ibland uteblir en reaktion, medan andra gånger sker en explosionsartad prisutveckling. Om nyheten är i linje med förväntningarna uteblir vanligen en reaktion i pris, men om något på förhand väldigt osannolikt inträffar blir reaktionerna i priset kraftfulla.

Brexit till exempel, när Storbritannien röstade om att gå ur EU trodde ingen på förhand att nej-sidan skulle vinna. Något som orsakade extrem volatilitet i pundet, men också hela valutamarknaden i övrigt. Det var en händelse som signalerade en politisk förändring som påverkade hela EU, och valutorna tappade fotfäste.

Fundamental analys innebär att hålla koll på inflation, jobbsiffror, räntor, politiska beslut, BNP, handel m.m. Därefter avgöra om valutan reflekterar värdet korrekt.

Att framgångsrikt investera eller trejda med fundamental analys kräves generellt en mycket långsiktig strategi, och 5 min-grafen anses inte kompatibel.

Teknisk analys

Teknisk analys innebär att prisets historik analyseras för att kunna förutspå framtida prisutveckling. Priset analyseras för att identifiera olika typer av mönster, tillsammans med olika indikatorer som ger analysen ytterligare en dimension.

Många av de som utövar antingen teknisk- eller fundamental analys har en pågående debatt om vilken metod som anses vara bäst. Medan andra tillämpar det bästa från båda världar. Det finns ingen ofelbar strategi som vinner varje gång, vilket bidrar till att debatten aldrig upphör.

Riskhantering

Att konsekvent ta pengar ur marknaden som trader är dock ingen enkel uppgift. Och det tar vanligtvis många år innan en trader går med vinst. Valutatrading tillämpas med en väldigt kraftig hävstångseffekt (leverage) vilket innebär att man snabbt kan tjäna stora summor, eller förlora allt på kontot. Därmed krävs en väldigt disciplinerad riskhantering.

Det är relativt vanligt att valutatrading jämförs med spel på casino, vilket är inkorrekt. Men, det existerar faktiskt en liten gemensam nämnare som sällan framhävs.

Ett casino har ett förutbestämt utfall genom en slumpvis distribution av vinst, och spelen har ett och samma moment som ideligen upprepas. Därmed finns det inte behov för någon djupare analys innan spel. - Men, en värdefull komponent som tillämpas av en skicklig gambler är disciplinerad riskhantering.

Valutamarknaden är helt annorlunda. Den är i konstant förändring, med ett oräkneligt antal variabler som hela tiden förändras. Tio olika analytiker kan analysera samma marknad och komma till lika många slutsatser.

Det finns dock en tydlig koppling mellan gambling och trading. Det har förekommit flera gånger att framgångsrika gamblers övergått till trading på finansmarknaden. En av dessa är Ed Thorp, en framstående gambler och trader, som framgångsrikt överförde sina kunskaper inom gambling till investering. Den gemensamma nämnaren är att förstå och tillämpa riskhantering. Det finns ett stort utbud av casinon där man kan testa och lära sig mer om att tillämpa risk och disciplin, exempelvis 888 Casino och Betsson. Samtidigt finns ett stort urval av trading-plattformar som konsumenten först bör utvärdera innan användning.

Förstå och mildra risk

Ingen strategi vinner 100%. Varje vinnande strategi involverar många förluster, som är oundvikliga. Just där finns en mental fallgrop. Exempelvis, när vi gör en intellektuell analys förväntar vi oss att 2+2 alltid är 4, men i trading fungerar det inte så. Man kan göra precis allt rätt, och ändå förlora många gånger i rad. Det är mycket svårt att hantera intellektuellt. Jämförelsevis om vi skjuter en basketboll och missar hälften av skotten, är det betydligt lättare att acceptera missarna. - Där kommer disciplinerad riskhantering in i bilden. Utan disciplin frångår tradern lätt sin strategi och tar för stora positioner för att “ta igen” förlorade pengar, istället för att acceptera verkligheten och ha realistiska förväntningar. Framgångsrika traders riskerar nästan alltid en liten och exakt procent av sitt kapital varje trade, så de aldrig kan förlora allt på en gång. Sedan väntar de tålmodigt på nästa möjlighet som marknaden erbjuder dem, utan att tappa huvudet. Men det är lättare sagt än gjort, och den komplicerade mänskliga psykologin är ofta kontraproduktiv.